Isplata besplatnih akcija

isplata besplatnih akcijaOd početka tranzicije u Srbiji raspodela i isplata besplatnih akcija građanima jedna je od najčešće upotrebljavanih i zloupotrebljavanih tema. Nema tih izbora u poslednjih desetak godina na kojima se besplatne akcije javnih preduzeća nisu nudile zaposlenima u tim firmama i ostalim građanima. Jedno od najočiglednijih izneverenih predizbornih obećanja je primer Naftne industrije Srbije. Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije usvojen je 26. decembra 2007. godine, gotovo jednogasno, u Skupštini Srbije. On je poslužio je kao paravan određenim političarima i partijama, koji su ga zloupotrebili u predizbornoj kampanji. Tim Zakonom precizirano je da će građani dobiti akcije NIS-a, najkasnije 6 meseci od datuma sprovođenja privatizacije i da će moći slobodno da raspolažu svojim akcijama. Država se oglušila o obećanja i prodala NIS Gazpromnjeftu, ugovorom u kome je takođe postojala obaveza o raspodeli besplatnih akcija građanima, radnicima i bivšim zaposlenima NIS-a iz vlasničkog paketa koji je preostao državi kao manjinskom akcionaru u NIS-u. Ni to nije učinjeno uz razne izgovore. Umesto obećanih 1.000 EUR po akciji od prodaje 6 javnih preduzeća (NIS, Telekom, EPS, Aerodrom Nikola Tesla, Galenika i Jat Ervejz) građani su do sada dobili ne više od 30-tak EUR. Prva isplata besplatnih akcija desila se tek 2010. godine.

Pravo na besplatne akcije ostvaruju svi oni koji su do 31. decembra 2007. godine napunili 18 godina. Prijavljivanje građana trajalo je 6 meseci i završeno je 31. jula 2008. Svako raspolaganje besplatnim akcijama do momenta otpočinjanja trgovanja na Beogradskoj berzi je na sopstvenu odgovornost. Građani sami snose troškove otuđenja besplatno stečenih akcija, dok je prva trgovina na berzi oslobođena plaćanja poreza i ostalih provizija. Svi oni koji ne žele da prodaju besplatne akcije, mogu udruživanjem da ostvare određena upravljačka prava u skladu sa zakonom, odnosno da u slučaju profitabilnog poslovanja kompanija učestvuju u raspodeli dobiti. Isplata besplatnih akcija ima i svoju proceduru. Na sajtu www.priv.rs dostupan je spisak 1.272 pošte u Srbiji koje su ovlašćene za prodaju akcija. Na šalterima pošta prvo potpisujete Ugovor koji reguliše međusobna prava i obaveze u postupku prve prodaje besplatnih akcija. Zatim vas službenik na šalteru pita po kojoj minimalnoj ceni želite da prodate akcije, kao i za broj važećeg tekućeg računa na koji će biti uplaćen novac od eventualne prodaje. Potom potpisujete Nalog za prodaju besplatnih akcija, čime se završava procedura na šalteru pošta. Prilikom prvog izdavanja naloga potpisujete dva dokumenta – Ugovor i Nalog, dok prilikom izdavanja narednih naloga potpisujete samo Nalog za prodaju ili Nalog za opoziv. Procedura je jednostavna – treba vam samo važeća lična karta. Ukoliko želite da prodate akcije za nekog drugog, treba da ponesete: svoju važeću ličnu kartu i njenu fotokopiju, ličnu kartu vlasnika akcija i njenu fotokopiju, kao i original ili overenu fotokopiju specijalnog sudskog punomoćja, isključivo za ovu namenu. Kao i u ranijim podelama akcija NIS i Aerodroma „Nikola Tesla”, akcije će biti prenete na vlasničke račune u Centralnom registru HoV. Davanjem naloga ovlašćenom brokeru, građani će moći da ih prodaju, na osnovu čega će im biti omogućena isplata besplatnih akcija.

Share
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *