Broker

BrokerBroker je licencirani berzanski posrednik kome se klijenti obraćaju kad žele da kupe ili prodaju vrednosne papire, odnosno realizuju određenu berzansku transakciju. U izvornom značenju reči, broker ne trguje vrednosnim papirima za svoj račun već samo za račun svojih komitenata. Za taj posao on ostvaruje proviziju, koja je osnov njegove zarade. Sama reč “broker” dolazi iz anglo-normandskog izraza “brocour”, što znači mali trgovac, i nesigurnog je porekla, ali najverovatnije iz starofrancuskog izraza “brocheor” – trgovac vinima, izvedenog iz glagola “brochier”  “probušiti bure”. U prevodu na srpski jezik, broker znači trgovački posrednik ili predstavnik. S tim u vezi, broker je osoba koja vrši trgovinu hartijama od vrednosti, u svoje ime ili u ime kompanije za koju radi. Njegov zadatak je da po što boljim uslovima i za što veću vrednost plasira poverene hartije od vrednosti na berzu, od čega zavisi i njegova zarada. Osnovni zadatak brokera je da prati kretanje ponude i tražnje na berzi, kao i da o tome izveštava kompaniju u čije ime radi, da vrši prodaju i kupovinu, da  ugovara poslove vezane za hartije od vrednosti, da prati kretanja kamata i cena na tržištu, pravi izveštaje, itd. U većini slučajeva broker radi u nečije ime, tj. angažovan je od strane kompanije ili individualca za kojeg plasira ili kupuje hartije od vrednosti. On mora da poseduje licencu kako bi mogao da bude posrednik na berzi.

U poslednje vreme, uz pojam brokera, vrlo često susrećemo i pojam diler, pa se ponekad i ta dva pojma poistovećuju. Radno vreme brokera počinje kad započne i rad berze, a završava nakon zatvaranja berze za taj dan i pisanjem izveštaja o tome koje transakcije i zadaci su izvršeni u tom danu. Broker mora da reaguje veoma brzo, kako bi na vreme uspeo izvršiti prodaju ili kupovinu određene hartije od vrednosti. Za svaku svoju obavljenu transakciju, broker piše izveštaj na osnovu kojeg vodi dnevnik rada. Brokeri i dileri su uglavnom zaposleni u brokerskim društvima, bankama ili čak u osiguravajućim kućama.

U načelu postoje tri vrste brokera:

1) broker berze  – to je lice koje je zaposleno na berzi kao instituciji i koje je ovlašćeno za berzansko i vanberzansko poslovanje

2) broker – član berze – to su lica koja su članovi berze ovlastili za berzansko i vanberzansko poslovanje

3) nezavisni brokeri – to su lica koja su berzanski posrednici ovlastili za vanberzansko poslovanje.

Pojam broker često se koristi i u terminologiji vezanoj za poslove nekretnina ili u poslovima vezanim za poslove osiguranja. Ipak, pojam broker je najrasprostranjeniji i najviše se koristi u berzanskim poslovima. Brokerska profesija predstavlja relativno novu profesiju. Osim toga, pojavljuju se i drugi srodni pojmovi kao što su brokeri osiguranja, forex-brokeri, dileri akcijama i slično. Forex brokeri posreduju u trgovanju na forexu, odnosno na međunarodnom tržištu valuta. Razvojem globalnog finansijskog tržišta i usavršavanjem sistema komunikacije, ponuda vodećih brokerskih kuća je sve raznovrsnija. Sve je više brokera koji nude interesantne pakete usluga svojim klijentima i obezbeđuju mogućnost trgovanja preko najsavremenijih platformi sa izborom bogate palete investicionih instrumenata. Na našem tržištu najpoznatiji forex broker je KapitalRS.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *