Koliki procenat uzima brokerska kuća

koliki procenat uzimaju brokerske kuceKada krenemo u trgovinu akcijama veoma nam je važna informacija koliki procenat uzima brokerska kuća. Brokerska provizija predstavlja naknadu koju plaća lice kada daje nalog brokeru za kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti. Utvrđuje se svaki put posle kupovine ili prodaje akcija. Ona predstavlja osnovni izvor prihoda za brokersku kuću iz koje oni finansiraju svoje troškove poslovanja. Ova provizija nije fiksna i zavisi od brokerske kuće do brokerske kuće. Menja se u zavisnosti od vrednosti za koju kupujete ili prodajete akcije. Pri većim nalozima trgovanja akcijama procenat provizije se smanjuje, a neke brokerske kuće dogovaraju proviziju direktno sa kupcem ili prodavcem pri većim iznosima naloga. Klijent u stvari plaća proviziju koja se sastoji od provizije brokerske kuće, provizije berze i provizije Centralnog registra hartija od vrednosti. Za razliku od provizije brokerske kuće, provizije berze i Centralnog registra HoV su fiksni procenti. U Srbiji se provizije brokera uglavnom kreću od 1% do 2%. Troškovi transakcije predstavljaju važan faktor za izbor brokera. Pre izbora brokera, treba se dobro raspitati koja brokerska kuća naplaćuje kolike troškove i šta možete da očekujete kada krenete ozbiljnije da trgujete. Vrlo je važno koliki procenat uzima brokerska kuća, a provizije su obično daleko niže ako trgujete preko interneta. Za manje transakcije naplaćuju se fiksni iznosi, a ne procenat.

Kod nas je takva situacija da čim se čuje da se dele neke akcije, pojave se i prevaranti. Kada god su se delile akcije javnih preduzeća u Srbiji, pojavljivali su se lažni brokeri koji “sigurno otkupljuju” akcije. Kada analiziramo koliki procenat uzima brokerska kuća, treba biti oprezan i rukovoditi se isključivo podacima o brokerskim kućama koje rade legalno, odnosno članice su  Beogradske berze. Važno je razumeti i koji je posao brokera, na osnovu kojeg dobijaju svoj procenat od posla. Brokeri ukratko rade sledeće:

1. Otvaraju vlasnički račun HoV

2. Uknjižavaju akcije na vaš vlasnički račun

3. Vrše konsultacije i pripremu za trgovanje akcijama

Realizuju:

1. Ugovore o kupoprodaji akcija

2. Ugovore o poklonu akcija

3. Rešenja o nasleđivanju akcija.

Prilikom izbora brokerske kuće treba poći od uslova koje vam nude i njihovih provizija, ali i saznanja o svakom od njih, reputacije na tržištu, prisutnosti u trgovanju, itd. Zaposleni na Beogradskoj berzi vas ne mogu posavetovati prilikom izbora brokera, ali na sajtu Berze možete pronaći kontakte svih brokersko-dilerskih društava koji rade na Berzi. Osnovna uloga brokera je da posreduje u transakcijama na tržištu kapitala, tržištu novca, tržištu roba ili deviznim tržištima, izveštava o ponudi i tražnji i izvršenim transakcijama, izrađuje ugovore o zastupanju, informiše korisnike o stanju HoV, i sl. Kada se sve uzme u obzir, postoji mnogo razloga zašto trgovati na forexu – deviznom tržištu. Na forexu nema provizije – ne morate nikom plaćati provizije, ni berzi, državi, pa ni brokeru. Brokeri na forexu zarađuju na razlici između ponude i tražnje, tj. kupovne i prodajne cene, takozvanom spread-u. Na forexu nema ni posrednika – trgovanje valutnim razlikama eliminiše posrednika i omogućava da sami trgujete na tržištu. Ukoliko trgujete na forexu, pitanje koliki procenat uzima brokerska kuća gubi svoj značaj.

Share
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *